Publicacions en revistes

  • Kovacs F; Gil T; Gestoso M; López J; Mufraggi N; Palou P, "Relació entre hàbits de vida i qualificacions escolars en adolescents", "Apunts de Medicina de l'Esport", Volum 43, Número 160, Pàgines 181-188, 2008. Article.
  • Kovacs F; Gestoso M; Oliver M; Gil T; López J; Mufraggi N; Palou P, "La influencia de los padres sobre el consumo de alcohol y tabaco y otros hábitos de los adolescentes de Palma de Mallorca en 2003", "Revista Espanola de Salud Publica", Volum 82, Número 6, Pàgines 677-689, 2008. Article.
  • Borras P.A.; Palou P.; Ponseti X.;Vidal, J., "Promoción de la deportividad y comportamientos relacionados con el fair play en jóvenes jugadores de futbol: un estudio observacional", "Citius, altius, fortius", Volum 1, Número 2, Pàgines 99-118, 2008. Article.
  • Palou Sampol P, "Hàbits de pràctica esportiva dels mallorquins d'entre 10 i 14 anys. Proposta d'un nou model d'esport educatiu", "Estudis Baleàrics", Volum 1, Número 92/93, Pàgines 99-108, 2008. Article.
  • Borràs, P.A.; Palou, P.; Ponseti, F.X.; Vidal, J., "Promoción de la deportividad y comportamientos relacionados con el 'fair play' en jóvenes jugadores de futbol: un estudio observacional.", "Citius, altius, fortius", Número 1, Pàgines 99-108, 2008. Article.