Altres publicacions

  • Bibiloni, A.; Borràs, P.; Cantallops, J.; Muntaner, A.; Ponseti, J.; Vidal, J.; Palou, P.. , "Hàbits saludables a l'escola". Espanya, 2015. Llibre.
  • Fuster-Parra, P.; García-Mas, A.; Cantallops, J.; Ponseti, F.J.. , "Cooperative team work analysis and modeling: A Bayesian network approach." [DOI 10.1007/978-3-319-24132-6], Cooperative Design, Visualization, and Engineering. Alemanya, 2015. Capítol de llibre.