Tècniques o instrumental

  • Equips de recerca i tractament estadístic habitual.