Projectes i contractes

  • 613047-EPP-1-2019-1-ES-SP - "Community Football Drivers for social inclusion in deprived districts", 2020-2022. Investigador principal: ALEXANDRE GARCÍA & XAVIER PONSETI. Programa ERASMUS. EUROPEAN UNION. Projecte.
  • PID202103 - "Disseny i validació d'una rúbrica d'avaluació per a sessions pràctiques d'Educació Física. Una proposta a través de l'assignatura d'Educació Física i Hàbits Saludables (22121)", 2020-2021. Investigador principal: Aina Maria Galmés Panadés. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.
  • PID202102 - "Itineraris flexibles d'aprenentatge: una proposta a través de les assignatures d'Educació Física i Hàbits saludables (22121) amb Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament - Aprenentatge (21222)", 2020-2021. Investigador principal: Adria Muntaner. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.