Escoltar

Projectes i contractes

  • UIB 2003/3 - "Joc net i no violència en l'esport: intervenció per a la millora de l'esportivitat i reducció de la violència en l'esport escolar a les Illes Balears- UIB", 2003-2004. Investigador principal: Pere Palou Sampol. Ajuts a la Recerca. Universitat de les Illes Balears. Projecte.
  • BSO2003-04301/PSCE - "Motivación deportiva y deportividad: Interacciones y efectos sobre el compromiso o el abandono deportivo.", 2003-2006. Investigador principal: Jaime J. Cruz Feliu. Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Projecte.
  • UIB2003/3 - "Beca del Club Elsa per a la realització d'una tesi doctoral d'estudis de caire social", 2003-2004. Investigador principal: PALOU, P. Ajudes per donar suport a grups d'investigació competititus. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Innovació i Tecnologia. Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Projecte.
  • "Exemplificacions pràctiques per a primària", 2003-2004. Investigador principal: Pere Palou Sampol. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Projecte.