Escoltar

Projectes i contractes

  • "Avaluació de la qualitagt de la activitatg docent en Educació Física a través de la mesura objectiva del temps de compromís motor per registre de cardiofreqüència", 2013-2014. Investigador principal: Pere Antoni Borràs Rotger. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Universitat de les Illes Balears. Projecte.
  • "Relación entre actividad física, estrés académico y rendimiento académico", 2013-2014. Investigador principal: Josep Vidal Conti. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.
  • "Influència de l'assignatura d'Educació Corporal i Musical del Mestre en el coneixement i adquisició d'estils de vida saludables en l'alumnat dels estudis de 2n de Grau d'Educació Infantil", 2013-2014. Investigador principal: Jaume Cantallops Ramón. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Contracte.