Escoltar

Projectes i contractes

  • DEP 2006-26307-E/ - "II Simpossium Internacional de actividad física, motivación y dinámica de equipos", 2006. Investigador principal: Pere Palou Sampol. Plan nacional de Investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. Ministerio de Educación y Ciencia DGIC. Projecte.
  • DEP 2006-28536-E/ - "II Congreso Internacional y XXIV NACIONAL de EDUCACIÓN física", 2006-2007. Investigador principal: Pere Palou Sampol. Ayudas a la Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia. Projecte.
  • "Una proposta d'adaptació a l'espai europeu d'educació superior de les assignatures educació física i la seva didàctica I i aprenentatge i desenvopupament motor i i II, que pertanyen a la titulació de mestre especialitat educació física.", 2006-2007. Investigador principal: Pere Palou Sampol. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Projecte.
  • "Validació d'un qüestionari per determinar els factors de risc associats a l'aparició de mal d'esquena en escolars d'entre 10 i 12 anys", 2006. Investigador principal: Pere Palou Sampol. Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento. MEC - Ministerio de Educación y Cultura 2006 - Dirección General de Investigación. Projecte.
  • "Una proposta d'adaptació a l'espai europeu d'educació superior de les assignatures Educació Física i la seva Didàctica I i Aprenentatge i Desenvopupament Motor I i II, que pertanyen a la titulació de mestre especialitat Educació Física.", 2006-2007. Investigador principal: F. Xavier Ponseti Verdaguer. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Projecte.