Escoltar

Projectes i contractes

  • "Animació esportivo-turística i educació de l'oci", 2009-2010. Investigador principal: Pere Palou Sampol. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Projecte.
  • AAEE 0050 08 - "Edició i publicació de la revista psicologia del deporte. Volum 17, núm. 1 i 2", 2009. Investigador principal: Pere Palou Sampol. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears. Projecte.