Escoltar

Publicacions en revistes

  • Borràs, P. A.; Palou, P.; Ponseti, X., "UNIVERSIADA'99. Una reflexió per al futur", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 95, Pàgines 38-39, 1999. Article.
  • Ponseti, X.; Gili, M.; Palou, P.; Borràs, P. A., "Intereses, motivos y actitudes hacia el deporte en adolescentes: diferencias en función del nivel de práctica", "Revista de Psicología del Deporte", Volum 7, Número 2, Pàgines 259-274, 1999. Article.
  • Ponseti, X, "'MOTIVOS, MOTIVACIÓN Y DEPORTE", "Revista de Psicología del Deporte", Volum 8, Número 1, Pàgines 164-165, 1999. Review.