Escoltar

Publicacions en revistes

  • Borras, PA; Palou, P; Ponseti, X; Vidal, J; Garcia-Mas, A, "La Educación en valores en la práctica deportiva de los adolescentes: efectos de una intervención para la promoción de la deportividad sobre la estructura de valores de los deportistas", "Revista Espanola de Pedagogia", Volum 1, Número 243, Pàgines 355-369, 2009. Article.
  • Cantallops, J.; Vidal, J.; Borras, P.A.; Ponseti, X.; Palou, P., "Un programa aquàtic amb un vessant educatiu per a alumnes greument afectats", "Anuari de l'educació de les Illes Balears", Pàgines 406-423, 2009. Article.
  • Vidal, J.; Cantallops, J.; Borras, P.A.; Ponseti, X.; Palou, P., "Educació per a la salut: la prevenció del mal d'esquena en el context escolar", "Anuari de l'educació de les Illes Balears", Pàgines 424-437, 2009. Article.
  • Borras, P.A.; Vidal, J.; Cantallops, J.; Ponseti, X.; Palou, P., "Prevention of child obesity in Schools: An intervention proposal", "European journal of physical & health education", Volum 1, Número 1, Pàgines 13-18, 2009. Article.
  • Vidal, J.; Cantallops, J.; Borràs, P.A.; Ponseti, X.; Gili, G.; Palou, P., "Back Pain Prevention in Schools", "ZDROWIE KULTURA ZDROWOTNA EDUKACJA", Volum 4, Pàgines 139-145, 2009. Article.
  • Palou, P; Vidal, J; Borràs, PA, "Validaçao de um questionário para determinar fatores de risco para dor nas costas 10-12 anos escolares", "Fiep Bulletin", Volum 79, Número special edition, Pàgines 54-54, 2009. Article.
  • Vidal J; Palou P; Borràs PA, "Dor nas costas em estudantes em idade escolar entre 10 e 12 anos", "Fiep Bulletin", Volum 79, Número special edition, Pàgines 55-55, 2009. Article.
  • Vidal, J.; Borràs, P.A.; Cantallops, J.; Ponseti, F.X.; Palou, P., "Intervention programme for prevention of back pain among school children.", "European journal of physical & health education", Volum 2, Pàgines 81-96, 2009. Article.