Altres publicacions

  • Palou P; Pomar I. , "Manual de Pràctiques dels estudis de mestre. Especialitat Educació Física (curs 1996-97).". Espanya, 1997. Llibre.