Altres publicacions

  • Palou, P.; Pomar, M. I.; Ponseti, X.; Borràs, P. A.. , "Manual de pràctiques dels estudis de mestre. Especialitat educació física (1998-1999)". Espanya, 1999. Capítol de llibre.
  • Palou P; Pomar I; Ponseti X; Borrás PA. , "Manual de Pràctiques dels estudis de mestre. Especialitat Educació Física(curs 1998-99).". Espanya, 1999. Llibre.
  • Palou P; Ponseti X; Borrás PA. , "Manual de pràctiques dels estudis de mestre. Especialitat educació física (curs 1999-2000)". Espanya, 1999. Llibre.
  • Palou, P.; Borràs, P. A.. , "Un Proyecto interdisciplinar para el conocimiento del entorno proximo: Educación Física y Ciencias de la Naturaleza a través del deporte de la vela.", La Educación Física en el siglo XXI. Espanya, 1999. Capítol de llibre.