Altres publicacions

  • Palou, P.; Pomar, M. I.; Ponseti, X.. , "Manual de pràctiques dels estudis de mestre. Especialitat educació física (1997-1998)". Espanya, 1998. Llibre.
  • Palou P; Pomar MI; Ponseti X. , "Manual de Pràctiques dels estudis de mestre. Especialitat d'Educació Física (1997-98)". Espanya, 1998. Llibre.