Altres publicacions

 • Palou, P.; Ponseti, X.; Cantallops, J.; Borràs, P.A. i Vidal, J.. , "Unitats Didàctiques per a Primària. Alumnes amb NEE al medi aquàtic.". Espanya, 2007. Llibre.
 • Palou, P.; Ponseti, X.; Vidal, J.; Cantallops, J.. , "Programa acuático educativo en un centro específico", VII Congreso Internacional sobre enseñanza de la educación física y el deporte escolar. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Palou P; Ponseti FJ; Borràs PA; Vidal J. , "Educación Física en el siglo XXI: Nuevas perspectivas, nuevos retos", Educación Física en el siglo XXI: Nuevas perspectivas, nuevos retos. Espanya, 2007. Editor.
 • Palou, P.; Ponseti, F.J.;Borràs, P. A.; Vidal, J.. , "El papel de la educación fisica en el siglo XXI", Educación Física en el siglo XXI: Nuevas perspectivas, nuevos retos. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Palou, P; Ponseti, FJ; Borràs, PA; Vidal, J; Cantallops, J. , "El papel de la educación fisica en el proceso de integración y normalización de las personas con NEE (un programa acuatico para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz)", Educación Física en el siglo XXI: Nuevas perspectivas, nuevos retos. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Palou, P.; Ponseti, F.J.;Cantallops, J.;Borràs, P. A.; Vidal, J.. , "UNITATS DIDACTIQUES PER A PRIMÀRIA (medi aquàtic i aprenentatge significatiu: una proposta per a la inclusió d'alumnes amb discapacitat motriu)". Espanya, 2007. Llibre.
 • Palou, P.; Ponseti, F.J.; Borràs, P.A.; Vidal, J.. , "El dolor de espalda en jóvenes mallorquines de entre 10 y 12 años", VII congreso internacional sobre la enseñanza de la educación física y el deporte escolar. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Borràs, P.A.; Palou, P.; Ponseti, F.J.; Vidal, J.. , "Intervenciones para prevenir la obesidad infantil; revisión de estudios", VII congreso internacional sobre la enseñanza de la educación física y el deporte escolar. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Ponseti, X; Palou, P; Vidal, J.. , "Educació Física i la seva Didàctica I". Espanya, 2007. Llibre.
 • Ponseti, X; Palou, P; Vidal, J.. , "Aprenentatge i Desenvolupament Motor I". Espanya, 2007. Llibre.
 • Ponseti, X; Palou, P; Vidal, J.. , "Aprenentatge i Desenvolupament Motor II". Espanya, 2007. Llibre.
 • Palou, P.; Ponseti, J.;Borràs, P. A.; J.;Cantallops,. , "La materia de Educación Física en un centro específico, la importancia de la motivación", VII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Ponseti, X P.Palou,; Vidal, J. , "Aprenentatge i desenvolupament I", cole·lecció de materials didàctics. Espanya, 2007. Llibre.
 • Ponseti, X P.Palou,; Vidal, J. , "Aprenentatge i desenvolupament II", cole·lecció de materials didàctics. Espanya, 2007. Llibre.
 • Ponseti, X.; Palou, P.; Vidal, J.. , "Educació Física i la seva didàctica", cole·lecció de materials didàctics. Espanya, 2007. Llibre.
 • Palou, P.; Ponseti, F.J.;Borràs, P.A.; Vidal, J.. , "Evolució, Descripcció i perspectives de l'Educació Física i l'Esport a les Illes Balears", Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2007. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Palou, P.; Borràs, P.A.; Ponseti, F.J.; Vidal, J.; Cantallops, J.. , "El papel de la educación física en el proceso de integración y normalización de las personas con NEE", Educación Física en el siglo XXI: Nuevas perspectivas, nuevos retos.. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Palou, P.; Ponseti, X.; Borràs, P.A.; Vidal, J. i Cantallops, J.. , "El papel de la educación física en el proceso de integración y normalización de las persconas con NEE", Educación Física en el siglo XXI. 'Nuevas perspectivas. Nuevos retos'. Espanya, 2007. Article.
 • Palou P; Ponseti X; Borras PA; Vidal J. , "El papel de la educación física en el sistema educativo del siglo XXI", Educación Física en el siglo XXI. Nuevas prespectivas, nuevos retos. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Palou Sampol P. , "El Papel de la escuela en la instauración de hábitos de vida saludables.", VII congreso internacional sobre la enseñanza de la educación física y el deporte escolar.. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Palou P; Ponseti X; Borras PA; Vidal J. , "El dolor de espalda en jovenes mallorquines de entre 10 y 12 años", VII congreso internacional sobre la enseñanza de la educación física y el deporte escolar. Libro de comunicaciones y talleres. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Borras PA; Palou P; Ponseti X; Vidal J. , "Intervenciones para prevenir la obesidad infantil: revisión de estudios.", VII congreso internacional sobre la enseñanza de la educación física y el deporte escolar. Libro de comunicaciones y talleres. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Ponseti X; Palou P; Borras PA; Cantallops J. , "La materia de educacion física en un centro específico. La importancia de la motivacion.", VII congreso internacional sobre la enseñanza de la educación física y el deporte escolar. Libro de comunicaciones y talleres. Espanya, 2007. Capítol de llibre.
 • Ponseti X; Palou P; Vidal J. , "Aprenentatge i desenvolupament motor I". Espanya, 2007. Llibre.
 • Ponseti X; Palou P; Vidal J. , "Aprenentatge i desenvolupament motor II". Espanya, 2007. Llibre.
 • Ponseti X; Palou P; Vidal J. , "Educació Física i la seva didàctica I". Espanya, 2007. Llibre.